Knihy

Stereotaktická radioterapie

Autor:
David Feltl, Jakub Cvek
Cena:
520 Kč

Rok vydání: 2019
ISBN: 9788020449597
Doporučená cena: 500 Kč
, 232 stran, rozměr: 240 x 164 x 17

Kniha seznamuje čtenáře s novou léčebnou metodou (nejen) v onkologii. Stereotaktická radioterapie zažívá v poslední dekádě obrovský boom a objevují se stále nové indikace v léčbě zhoubných i nezhoubných nádorů a rovněž u některých nenádorových onemocnění. Autoři představují teoretický základ metody, fyzikální a biologické aspekty stereotaxe, nezbytné přístrojové vybavení a následně podávají přehled indikací, literárních údajů a vlastních zkušeností. V závěru knihy nabízejí i mírně futuristický pohled na stereotaktickou radioterapii a její potenciál v medicíně.