Knihy

Magnetická rezonance a roztroušená skleróza mozkomíšní

Autor:
Seidl Zdeněk, Vaněčková Manuela
Cena:
256 Kč

Rok vydání: 2010
ISBN: 978-80-204-2182-1
Doporučená cena: 320 Kč
Dostupnost: -1
Formát: Vázaná bez přebalu, 152 stran, rozměr: 156 x 232

Rychlost stanovení diagnózy roztroušené sklerózy, pro niž je magnetická rezonance zásadním přínosem, se stává stále naléhavější kvůli včasnému zahájení adekvátní léčby, neboť je známo, že její oddálení vede k nevratnému poškození pacienta. Proto je přehled nálezů, postupů a rozhodovacích algoritmů při těchto vyšetřeních velmi cenný. První pasáže knihy jsou věnovány obecnému popisu myelinizace, poté je uvedena stručná charakteristika onemocnění, následuje popis vyšetření magnetickou rezonancí. V kapitole pojednávající o typickém nálezu na MR jsou podkapitoly děleny podle sekvencí a ke každé je připojen rozsáhlý soubor obrazové dokumentace. Vzhledem k rychlému vývoji MR jsou probrány i nekonvenční metody zobrazení (magnetizační transfer, difuzně vážený obraz, spektroskopie, perfuze, relaxometrie, funkční magnetická rezonance). Samostatný popis je věnován vyšetřovacímu protokolu včetně parametrů jednotlivých sekvencí, skupině vrozených vad a metabolických poruch a též monitoraci pacientů pomocí MR. V kapitole Diferenciální diagnostika se autoři vždy krátce zmiňují o klinickém obrazu, nálezu na MR a odlišnostech jiných onemocnění oproti RS. Některé pasáže rovněž nastiňují možný vývoj zobrazení pomocí MR u RS. Monografie je určena především neurologům, neuroradiologům, ale i praktickým lékařům. Specializace – Neurologie, Radiologie a zobrazovací metody, Všeobecné lékařství