Časopisy

Zdravotnictví a medicína

O časopisu

Měsíčník pro odborníky ve zdravotnictví

Odborně-publicistický měsíčník pro lékaře, farmaceuty, sestry, manažery ve zdravotnictví a zaměstnance státní správy. Časopis je členěn do tří částí: zdravotně-politické, medicínsko-ošetřovatelské a společenské. Časopis nabízí komunikační platformu pro širokou mezioborovou spolupráci v českém zdravotnictví. Zázemí úspěšné divize Medical Services pak umožňuje propojit redakční aktivity časopisu s eventy a odbornou knižní produkcí vydavatelství Mladá fronta a uspokojit tak komplexní mediální poptávku zdravotnické veřejnosti.

Zdravotnictví a medicína přináší:

• Přehled událostí ve zdravotnictví a komentované zpravodajství
• Rozbor novinek ve zdravotnické a medicínské legislativě
• Zkušenosti českých zdravotníků s prací v zahraničí
• Zpravodajství ze zahraničí věnované zdravotnické problematice
• Novinky v medicíně, vědě a výzkumu doma i v zahraničí
• Přehledové odborné články
• Zpravodajství z domácích i zahraničních lékařských a sesterských kongresů
• Pohled do historie medicínských oborů, léčebných postupů a ošetřovatelství
• Významná výročí
• Články z teorie i praxe ošetřovatelství, etiky, komunikace, managementu, psychologie a práva
• Rozhovory se zajímavými osobnostmi české medicíny a ošetřovatelství
• Kalendář vzdělávacích akcí pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky
• Anotace a recenze odborných publikací
• Právní a ekonomické poradenství zaměřené na specifické problémy ve zdravotnictví
• Trh práce

200/880/4-skalova.png

Šéfredaktorka MUDr. Andrea Skálová

• 25 let pracovních zkušeností v různých segmentech zdravotnictví (Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústřední vojenská nemocnice, Fakultní nemocnice na Bulovce, Farmaceutická fakulta UK, farmaprůmysl, vydavatelství lékařské literatury)

• 13 let praxe v oblasti medicínské žurnalistiky (Zdravotnictví a medicína, Zdravotnické noviny/Lékařské listy, Tempus medicorum, Vakcinologie, Geriatrie a gerontologie)

• Účast na stovkách lékařských a zdravotnických akcí domácích i zahraničních

• Specializace na kongresové zpravodajství a copywriting

• Dlouholetá spolupráce s předními osobnostmi z resortu zdravotnictví

• Kontinuální vzdělávání se v celé oblasti medicíny, zdravotnictví a navazujících oborů

• Za klíčové aspekty profesního působení považuje komunikaci, koordinaci, spolupráci a vizi.

Harmonogram

Příští číslo vyjde: 21.01.2019

Pro inzerenty

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument. Ceny jsou bez DPH.

Ceny inzerce
titulní strana/podval 45 000 Kč
2. strana obálky 78 000 Kč
3. strana obálky 73 000 Kč
4. strana obálky 82 000 Kč
1/1 strany 64 000 Kč
1/2 strany 36 000 Kč
1/3 strany 26 000 Kč
1/4 strany 19 000 Kč
122 x 257 mm 36 000 Kč
122 x 127 mm 26 000 Kč
122 x 84 mm 16 000 Kč
122 x 62 mm 13 000 Kč
122 x 127 mm 26 000 Kč
57 x 257 mm 26 000 Kč
57 x 127 mm 13 000 Kč
57 x 85 mm 7 000 Kč
Ceník řádkové inzerce
1 řádek 110 Kč
Příplatky
za konkrétní umístění 15 %
vkládání, vlepování dle kalkulace
přebalová páska dle kalkulace
reprint dle kalkulace
Parametry titulu
Periodicita: měsíčník
Počet stran: min. 48 + 4
Náklad: 40 000 výtisků
Provedení: obálka kř. lesk 115 g, vnitřek LWC 70 g, vazba V1
Distribuce: předplatitelům, odborné akce – veletrhy, konference apod.

Kontakt

Mladá fronta Zdravotnictví a Medicína
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

tel.: 225 276 295
fax: 225 276 222

Redakce

MUDr. Skálová Andrea

Šéfredaktorka

Tel.: +420 602 710 567

E-mail:  skalova@mf.cz

 

Mgr. Perlíková Pavlína

Redaktorka

Tel.: +420 725 063 063

E-mail:  perlikova@mf.cz

 

Mgr. Malý Lukáš

Editor

Tel.: +420 225 276 208

E-mail:  maly@mf.cz

 

Marketing

Ing. Aujezdský Jaroslav

Ředitel marketingu, distribuce a výroby

Tel.: +420 225 276 111

E-mail:  aujezdsky@mf.cz

 

Trojanová Petra

Brand Manager

Tel.: +420 225 276 405

E-mail:  trojanova@mf.cz

 

Inzerce

Ing. Kupcová Kristína

Obchodní ředitelka divize Medical Services a divize Euro Hub

Tel.: +420 225 276 355

E-mail:  kupcova@mf.cz

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.: +420 225 276 488

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Daňková Jana

Koordinátorka distribuce časopisů

Tel.: +420 225 276 434

E-mail:  dankova@mf.cz