Časopisy

Zdravotnictví a medicína

O časopisu

Měsíčník pro odborníky ve zdravotnictví

Odborně-publicistický měsíčník pro lékaře, farmaceuty, sestry, manažery ve zdravotnictví a zaměstnance státní správy. Časopis je členěn do tří částí: zdravotně-politické, medicínsko-ošetřovatelské a společenské. Časopis nabízí komunikační platformu pro širokou mezioborovou spolupráci v českém zdravotnictví. Zázemí úspěšné divize Medical Services pak umožňuje propojit redakční aktivity časopisu s eventy a odbornou knižní produkcí vydavatelství Mladá fronta a uspokojit tak komplexní mediální poptávku zdravotnické veřejnosti.

Zdravotnictví a medicína přináší:

• Přehled událostí ve zdravotnictví a komentované zpravodajství
• Rozbor novinek ve zdravotnické a medicínské legislativě
• Zkušenosti českých zdravotníků s prací v zahraničí
• Zpravodajství ze zahraničí věnované zdravotnické problematice
• Novinky v medicíně, vědě a výzkumu doma i v zahraničí
• Přehledové odborné články
• Zpravodajství z domácích i zahraničních lékařských a sesterských kongresů
• Pohled do historie medicínských oborů, léčebných postupů a ošetřovatelství
• Významná výročí
• Články z teorie i praxe ošetřovatelství, etiky, komunikace, managementu, psychologie a práva
• Rozhovory se zajímavými osobnostmi české medicíny a ošetřovatelství
• Kalendář vzdělávacích akcí pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky
• Anotace a recenze odborných publikací
• Právní a ekonomické poradenství zaměřené na specifické problémy ve zdravotnictví
• Trh práce

Pro inzerenty

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument. Ceny jsou bez DPH.

Ceny inzerce
titulní strana/podval 45 000 Kč
2. strana obálky 78 000 Kč
3. strana obálky 73 000 Kč
4. strana obálky 82 000 Kč
1/1 strany 64 000 Kč
1/2 strany 36 000 Kč
1/3 strany 26 000 Kč
1/4 strany 19 000 Kč
122 x 257 mm 36 000 Kč
122 x 127 mm 26 000 Kč
122 x 84 mm 16 000 Kč
122 x 62 mm 13 000 Kč
122 x 127 mm 26 000 Kč
57 x 257 mm 26 000 Kč
57 x 127 mm 13 000 Kč
57 x 85 mm 7 000 Kč
Ceník řádkové inzerce
1 řádek 110 Kč
Příplatky
za konkrétní umístění 15 %
vkládání, vlepování dle kalkulace
přebalová páska dle kalkulace
reprint dle kalkulace
Parametry titulu
Periodicita: měsíčník
Počet stran: min. 48 + 4
Náklad: 40 000 výtisků
Provedení: obálka kř. lesk 115 g, vnitřek LWC 70 g, vazba V1
Distribuce: předplatitelům, odborné akce – veletrhy, konference apod.

Kontakt

Redakce

PhDr. Jílková Jana

šéfredaktorka

Tel.:

E-mail:  jilkova@mf.cz

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.:

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Všetíčková Lenka

Koordinátorka distribucce

Tel.:

E-mail:  vsetickova@mf.cz