Časopisy

Vakcinologie

O časopisu

Čtvrtletník pro praktické lékaře a pediatry

Časopis Vakcinologie si klade za cíl být důležitým zdrojem informací pro praktické lékaře a pediatry v oblasti vakcinologie.
Jde o jediný časopis v České republice zabývající se exkluzivně očkováním, vychází jako čtvrtletník. Je distribuován zdarma v nákladu 4500 kusů praktickým lékařům (2200), pediatrům (1800), členům České vakcinologické společnosti, infektologům a dalším odborníkům, kteří se zabývají očkováním.

Formou původních prací, přehledových článků, kazuistik, aktualit atd. poskytuje pravidelný přístup k současným medicínským poznatkům.

Časopis Vakcinologie byl zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Od roku 2010 je časopis Vakcinologie indexován v databázi Embase a Scopus.

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 02.09.2020
Číslo vydání: 2/2020

Pro inzerenty

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez. Ceny jsou bez DPH.

Ceny inzerce
2. strana obálky 55 000 Kč
3. strana obálky 50 000 Kč
4. strana obálky 60 000 Kč
1/1 strany u obsahu 52 000 Kč
1/1 strany 45 000 Kč

Inzerování v jiných formátech je možné dle individuální dohody.

Příplatky
vkládání, vlepování dle kalkulace
přebalová páska dle kalkulace
reprint dle kalkulace
Parametry titulu
Ročník: 10
Periodicita: čtvrtletník
Počet stran: 48+4
Náklad: 4500 výtisků
Provedení: obálka 150g křída lesk + lak lesklé lamino 1/0, vnitřek 70g UPM ULTRA, vazba V1
Distribuce ČR: předplatitelům, odborné akce – veletrhy, konference apod.

Kontakt

Redakce

Prof. MUDr Prymula, Roman CSc., Ph.D.

Šéfredaktor

Tel.:

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.:

E-mail:  bittnerova@mf.cz