Časopisy

Transfuze a hematologie dnes

O časopisu

Časopis obsahuje původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů. Svou postgraduální náplní se zaměřuje na vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané čtenáře. Časopis zahrnuje informace o novinkách ze zahraniční literatury, zprávy z českých a zahraničních kongresů, odbornou diskusi na aktuální témata týkající se oborů hematologie a transfuzního lékařství, činnosti obou odborných společností a dalších.

ISSN 1213-5763

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 30.04.2020
Číslo vydání: 1/2020

Pro inzerenty

Parametry titulu
Ročník: 22
Periodicita: 4x ročně
Náklad: 2 000 výtisků

Kontakt

Časopisy ČLS JEP
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

Redakce

Prof. MUDr Faber, Edgar CSc.

Vedoucí redaktor

Tel.:

E-mail:  edgar.faber@fnol.cz

 

PhDr. Palčová Alena

Redaktorka

Tel.: +420 603 848 380

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.:

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Šmejkalová Barbora

Distribuce

Tel.:

E-mail:  nto@cls.cz

 

Všetíčková Lenka

Koordinátorka distribucce

Tel.:

E-mail:  vsetickova@mf.cz