Časopisy

Tempus Medicorum

O časopisu

Časopis České lékařské komory

V srpnu 2010 zahájilo vydavatelství Mladá fronta a. s. spolupráci s Českou lékařskou komorou, která vydává odborný měsíčník TEMPUS MEDICORUM. Mladá fronta a. s. zajišťuje pro TEMPUS MEDICORUM inzerci, grafické práce, tisk a distribuci.

TEMPUS MEDICORUM je jediný časopis v České republice, který pokrývá celou skupinu lékařů, bez ohledu na specializaci. Je to měsíčník s nejvyšším nákladem mezi periodiky pro lékaře.

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 19.10.2020
Číslo vydání: 10/2020

Pro inzerenty

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument. Ceny jsou bez DPH.

Ceny inzerce
titulní strana/banner 55 000 Kč
2. strana obálky 115 000 Kč
3. strana obálky 95 000 Kč
4. strana obálky 135 000 Kč
1/1 strany 95 000 Kč
2/1 strany 135 000 Kč
1/2 strany 55 000 Kč
1/3 strany 42 000 Kč
1/4 strany 30 000 Kč
1/6 strany 25 000 Kč
1/8 strany 20 000 Kč
Příplatky
personální inzerce dle kalkulace
vkládání, vlepování dle kalkulace
přebalová páska dle kalkulace
Parametry titulu
Ročník: 25
Periodicita: měsíčník
Počet stran: 48
Náklad: 49 400 výtisků
Provedení: obálka křída lesk 115g, vnitřek LWC 65g, vazba V1
Distribuce ČR: všem lékařům/členům České lékařské komory

Kontakt

Česká lékařská komora
Dolní nám. 38
771 00 Olomouc

tel.: +420 257 217 226

fax: +420 257 220 618

Redakce

MUDr. Kubek Milan

Šéfredaktor

Tel.: +420 257 211 329

E-mail:  prezident@clkcr.cz

 

PhDr. Rokosová Blanka

Redaktorka

Tel.: -

E-mail:  blanka.rokosova@ev-pr.cz

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.:

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Všetíčková Lenka

Koordinátorka distribucce

Tel.:

E-mail:  vsetickova@mf.cz