Časopisy

Sestra roku

O časopisu

Ocenění Sestra roku je tradiční a prestižní událostí, která je koncipována jako poděkování sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Záštitu nad oceněním převzala MgA. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, dále MZ ČR, MPSV ČR a primátor hl. města Prahy. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester.

Vydavatelství Mladá fronta tradičně uděluje prestižní ocenění Sestra roku a mimořádnou cenu Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Titul Sestra roku je pak udělován ve dvou kategoriích – Sestra v přímé ošetřovatelské péči a Management a vzdělávání. Obecnou podmínkou účasti v soutěži je splnění hlavního kritéria soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací a vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému.

Více informací o soutěži je k dispozici na www.sestraroku.cz.

Na galavečer, který je tou nejlepší příležitostí k setkávání, obdrží pozvání 1000 osob z řad nelékařských profesí, významných lékařů všech oborů, dále také zástupci státní správy – Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, primátora a dalších VIP osobností.

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte, prosím, Kristínu Kupcovou, obchodní ředitelku divize Medical Services: kupcova@mf.cz

Kontakt

Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

tel.: 225 276 425
fax: 225 276 222

Management webu

Pohunková Jana

Produktová manažerka webových služeb

Tel.: +420 725 108 517

E-mail:  pohunkova@mf.cz

 

Management

Ing. Kupcová Kristína

Obchodní a eventová ředitelka divize Medical Services

Tel.: +420 725 708 647

E-mail:  kupcova@mf.cz

 

Vojáčková Andrea

Senior Project Manager

Tel.: +420 225 276 425

E-mail:  vojackova@mf.cz

 

Marketing

Trojanová Petra

Brand Manager

Tel.: +420 225 276 405

E-mail:  trojanova@mf.cz