Časopisy

Revizní a posudkové lékařství

O časopisu

Časopis publikuje původní odborné práce, obecně zaměřené a koncepční články, souborné referáty, zkušenosti z praxe a aktuální informace z daných oborů. Časopis se orientuje na systémy zdravotního a nemocenského pojištění, financování a ekonomiku zdravotní péče, metodiku revizně lékařských činností, na revizní lékařství ve vztahu k ostatním lékařským oborům, analyticko-statistické rozbory, problematiku informačních systémů zdravotních pojišťoven, mezinárodní srovnávání a hledání optimálních možností pro českou praxi.

ISSN 1214-3170

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 13.03.2020
Číslo vydání: 4/2019

Pro inzerenty

Parametry titulu
Ročník: 19
Periodicita: 4x ročně
Náklad: 500 výtisků

Kontakt

Časopisy ČLS JEP
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

Redakce

MUDr. Boháč Jan

Vedoucí redaktor

Tel.:

E-mail:  Jan.Bohac2@cssz.cz

 

Ing. Šplíchalová Lenka

Technická redaktorka

Tel.: +420 776 777 013

E-mail:  lenkasplichalova@gmail.com

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.:

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Šmejkalová Barbora

Distribuce

Tel.:

E-mail:  nto@cls.cz

 

Všetíčková Lenka

Koordinátorka distribucce

Tel.:

E-mail:  vsetickova@mf.cz