Časopisy

Rehabilitace a fyzikální lékařství

O časopisu

Časopis se zabývá celou oblastí léčebné, pracovní, sociální rehabilitace, fyzikální medicíny, myoskeletální (manuální) medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, ale i ortotiky a protetiky i všech disciplín, které s rehabilitací přímo či nepřímo souvisejí. Časopis přináší jak původní práce, tak práce z terénní praxe, metodické postupy, zajímavé kazuistiky a problematiku zdravotnické politiky. Výrazná je složka zaměřená na postgraduální vzdělávání.

ISSN 1211-2658

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 10.04.2020
Číslo vydání: 1/2020

Pro inzerenty

Parametry titulu
Ročník: 23
Periodicita: 4x ročně
Náklad: 1 500 výtisků

Kontakt

Časopisy ČLS JEP
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

Redakce

MUDr. Vacek Jan

Vedoucí redaktor

Tel.:

E-mail:  vacek@fnkv.cz

 

PhDr. Raušerová Helena

Technická redaktorka

Tel.:

E-mail:  h.rauserova@seznam.cz

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.:

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Šmejkalová Barbora

Distribuce

Tel.:

E-mail:  nto@cls.cz

 

Všetíčková Lenka

Koordinátorka distribucce

Tel.:

E-mail:  vsetickova@mf.cz