Časopisy

Praktický lékař

O časopisu

Časopis poskytuje informace a podklady pro postgraduální vzdělávání všeobecným lékařům, stejně jako lékařům jiných oborů. Seznamuje čtenáře s medicínskou problematikou v celé šíři, jak po stránce odborné, tak po stránce sociální, právní a ekonomické. Všechny rukopisy procházejí recenzním řízením. Pravidelné rubriky přinášejí souhrnná sdělení týkající se aktuální klinické problematiky, doplňovaná též souhrnnými sděleními o nových teoretických poznatcích.

ISSN 0032-6739

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 22.06.2018
Číslo vydání: 3/2018

Pro inzerenty

Parametry titulu
Ročník: 96
Periodicita: 6x ročně
Náklad: 3 500 výtisků

Kontakt

Časopisy ČLS JEP
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

Redakce

Mgr. Glezgová Helena

Odpovědná redaktorka

Tel.:

E-mail:  helena.glezgova@seznam.cz

 

MUDr. Filip, Karel CSc., MBA

Vedoucí redaktor

Tel.:

E-mail:  filipikem@yahoo.com

 

MUDr. Lízlerová Michaela

Koordinátorka

Tel.: +420 225 276 378

E-mail:  lizlerova@mf.cz

 

Marketing

Ing. Aujezdský Jaroslav

Ředitel marketingu, distribuce a výroby

Tel.: +420 225 276 111

E-mail:  aujezdsky@mf.cz

 

Trojanová Petra

Brand Manager

Tel.: +420 225 276 405

E-mail:  trojanova@mf.cz

 

Inzerce

Ing. Kupcová Kristína

Obchodní ředitelka divize Medical Services a divize Euro Hub

Tel.: +420 725 708 647

E-mail:  kupcova@mf.cz

 

Pazderský Jan

Sales Manager

Tel.: +420 725 085 085

E-mail:  pazdersky@mf.cz

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.: +420 225 276 488

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Šmejkalová Barbora

Distribuce

Tel.: +420 296 181 805

E-mail:  nto@cls.cz

 

Daňková Jana

Koordinátorka distribuce časopisů

Tel.: +420 225 276 434

E-mail:  dankova@mf.cz