Časopisy

Praktický lékař

O časopisu

Časopis poskytuje informace a podklady pro postgraduální vzdělávání všeobecným lékařům, stejně jako lékařům jiných oborů. Seznamuje čtenáře s medicínskou problematikou v celé šíři, jak po stránce odborné, tak po stránce sociální, právní a ekonomické. Všechny rukopisy procházejí recenzním řízením. Pravidelné rubriky přinášejí souhrnná sdělení týkající se aktuální klinické problematiky, doplňovaná též souhrnnými sděleními o nových teoretických poznatcích.

ISSN 0032-6739

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 24.04.2020
Číslo vydání: 2/2020

Pro inzerenty

Parametry titulu
Ročník: 96
Periodicita: 6x ročně
Náklad: 3 500 výtisků

Kontakt

Časopisy ČLS JEP
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

Redakce

MUDr. Filip, Karel CSc., MBA

Vedoucí redaktor

Tel.:

E-mail:  filipikem@yahoo.com

 

Mgr. Glezgová Helena

Odpovědná redaktorka

Tel.:

E-mail:  helena.glezgova@seznam.cz

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.:

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Šmejkalová Barbora

Distribuce

Tel.:

E-mail:  nto@cls.cz

 

Všetíčková Lenka

Koordinátorka distribucce

Tel.:

E-mail:  vsetickova@mf.cz