Časopisy

Pracovní lékařství

O časopisu

Časopis je odborným lékařským periodikem zaměřeným na problematiku pracovního lékařství, nemocí z povolání, hygieny práce, poskytování zdravotní péče pracujícím (závodní preventivní péče) a dalších oborů a odvětví, které s uvedenou tématikou souvisejí (kupř. ortopedie, neurologie, otorhinolaryngologie, dermatologie, fyziologie práce, psychologie práce, zdravotnická problematika cestování do zahraničí, hyperbarická medicína, letecká medicína a další). Časopis pracovní lékařství uveřejňuje původní práce, souborná sdělení, doporučené diagnostické a léčebné postupy, posudková kriteria používaná při hodnocení profesionálních poškození zdraví, legislativní informace, kazuistická sdělení, zprávy z odborných sjezdů a setkání i diskuse k aktuálním pracovně-lékařským tématům.

ISSN 0032-6291

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 13.02.2020
Číslo vydání: 4/2019

Pro inzerenty

Parametry titulu
Ročník: 68
Periodicita: 4x ročně
Náklad: 500 výtisků

Kontakt

Časopisy ČLS JEP
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

Redakce

doc. MUDr. Hrnčíř, Evžen CSc., MBA

Vedoucí redaktor

Tel.:

E-mail:  hrncir@fnkv.cz

 

Ing. Šplíchalová Lenka

Technická redaktorka

Tel.: +420 776 777 013

E-mail:  lenkasplichalova@gmail.com

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.:

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Šmejkalová Barbora

Distribuce

Tel.:

E-mail:  nto@cls.cz

 

Všetíčková Lenka

Koordinátorka distribucce

Tel.:

E-mail:  vsetickova@mf.cz