Časopisy

Postgraduální medicína

O časopisu

Odborný časopis pro lékaře

• Exkluzivní odborný časopis Postgraduální medicína je koncipován jako zdroj informací pro kontinuální celoživotní vzdělávání lékařů.

• Cílem Postgraduální medicíny je zprostředkovat ambulantním i nemocničním lékařům a studentům lékařství pravidelný přístup k současným medicínským poznatkům, a to v přehledné a přístupné formě.

• Monotematický Focus, věnovaný vždy jednomu lékařskému oboru, je editován předním odborníkem, který garantuje jeho
odbornou úroveň.

Postgraduální medicína je zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a všechny publikované práce procházejí recenzním řízením.

• Speciální přílohy jsou věnovány vybranému aktuálnímu medicínskému problému.

• Součástí časopisu je test zahrnutý do systému kontinuálního vzdělávání ČLK, který je ohodnocen 2 kreditními body.

199/880/4-lizlerova.png

Šéfredaktorka MUDr. Michaela Lízlerová

• 30 let práce ve zdravotnictví (lékařská praxe, vydavatelství odborné lékařské literatury)
• 20 let práce v odborných vydavatelstvích lékařské literatury (odborné lékařské časopisy, nakladatelství lékařských knih)
• Založení nových odborných časopisů a nové knižní edice
• Dlouholeté zkušenosti s prací redaktorky odborných titulů a s vedením redakce
• Spolupráce a osobní vazby na řadu klíčových osobností české medicíny
• Výběr hostů a moderování odborných rozhovorů pro Medical TV
• Příprava odborného programu pro Postgraduální akademii, společný projekt časopisu Postgraduální medicína a České lékařské komory.

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 02.04.2020
Číslo vydání: 2/2020
Příští číslo vyjde: 15.05.2020

Pro inzerenty

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument. Ceny jsou bez DPH.

Ceny inzerce časopisu a přílohy
2. strana obálky 69 000 Kč
3. strana obálky 64 000 Kč
4. strana obálky 75 000 Kč
2/1 strany 99 000 Kč
1/1 strany u obsahu 68 000 Kč
1/1 strany 59 000 Kč
1/2 strany 35 000 Kč
1/3 strany 25 000 Kč
1/4 strany 20 000 Kč

Rozměry a ceny inzerce velké přílohy jsou totožné s rozměry a cenami inzerce časopisu

Parametry titulu
Ročník: 18
Počet stran: min. 112 + 4
Periodicita: dvouměsíčník
Náklad: 10 000 výtisků
Provedení: obálka lesk. kř. 170g + UV lak, vnitřek 70g UPM ULTRA, vazba V1
Distribuce ČR: předplatitelům, členům odborných společností, odborné akce – veletrhy, konference apod.
Příloha
Počet stran: 64 + 4
Periodicita: 2x ročně
Náklad: 10 000 výtisků
Provedení: obálka lesk. kř. 170g + UV lak, vnitřek 70g UPM ULTRA, vazba V1
Distribuce ČR: předplatitelům, členům odborných společností, odborné akce – veletrhy, konference apod.

Kontakt

Postgraduální medicína
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

tel.: 225 276 378, 225 276 379

Marketing

Ing. Aujezdský Jaroslav

Ředitel marketingu, distribuce a výroby

Tel.: +420 225 276 111

E-mail:  aujezdsky@mf.cz

 

Trojanová Petra

Brand Manager

Tel.: +420 225 276 405

E-mail:  trojanova@mf.cz

 

Obchod

Ing. Korn David

Obchodní ředitel

Tel.: +420 225 276 474

E-mail:  korn@mf.cz

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.: +420 225 276 488

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Daňková Jana

Koordinátorka distribuce časopisů

Tel.: +420 225 276 434

E-mail:  dankova@mf.cz