Časopisy

Postgraduální medicína

O časopisu

Odborný časopis pro lékaře

• Exkluzivní odborný časopis Postgraduální medicína je koncipován jako zdroj informací pro kontinuální celoživotní vzdělávání lékařů.

• Cílem Postgraduální medicíny je zprostředkovat ambulantním i nemocničním lékařům a studentům lékařství pravidelný přístup k současným medicínským poznatkům, a to v přehledné a přístupné formě.

• Monotematický Focus, věnovaný vždy jednomu lékařskému oboru, je editován předním odborníkem, který garantuje jeho
odbornou úroveň.

Postgraduální medicína je zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a všechny publikované práce procházejí recenzním řízením.

• Speciální přílohy jsou věnovány vybranému aktuálnímu medicínskému problému.

• Součástí časopisu je test zahrnutý do systému kontinuálního vzdělávání ČLK, který je ohodnocen 2 kreditními body.

Pro inzerenty

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument. Ceny jsou bez DPH.

Ceny inzerce časopisu a přílohy
2. strana obálky 69 000 Kč
3. strana obálky 64 000 Kč
4. strana obálky 75 000 Kč
2/1 strany 99 000 Kč
1/1 strany u obsahu 68 000 Kč
1/1 strany 59 000 Kč
1/2 strany 35 000 Kč
1/3 strany 25 000 Kč
1/4 strany 20 000 Kč

Rozměry a ceny inzerce velké přílohy jsou totožné s rozměry a cenami inzerce časopisu

Parametry titulu
Ročník: 18
Počet stran: min. 112 + 4
Periodicita: dvouměsíčník
Náklad: 10 000 výtisků
Provedení: obálka lesk. kř. 170g + UV lak, vnitřek 70g UPM ULTRA, vazba V1
Distribuce ČR: předplatitelům, členům odborných společností, odborné akce – veletrhy, konference apod.
Příloha
Počet stran: 64 + 4
Periodicita: 2x ročně
Náklad: 10 000 výtisků
Provedení: obálka lesk. kř. 170g + UV lak, vnitřek 70g UPM ULTRA, vazba V1
Distribuce ČR: předplatitelům, členům odborných společností, odborné akce – veletrhy, konference apod.

Kontakt

Postgraduální medicína
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.:

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Všetíčková Lenka

Koordinátorka distribucce

Tel.:

E-mail:  vsetickova@mf.cz