Časopisy

Postgraduální gastroenterologie & hepatologie

O časopisu

Odborný časopis pro lékaře

• Interdisciplinární periodikum pro postgraduální a kontinuální vzdělávání v gastroenterologii a hepatologii

• Monotematická čísla sestavená pod edičním vedením předního odborníka

• Prestižní redakční rada

• Souhrnné články, aktuality, zprávy z kongresů

• Recenzovaný titul

• Čtvrtletník

• Distribuce: gastroenterologové, hepatologové, internisté, praktičtí lékaři, distribuce na kongresech a seminářích

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 19.08.2019
Číslo vydání: 2/2019
Příští číslo vyjde: 31.10.2019

Pro inzerenty

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument. Ceny jsou bez DPH.

Ceny inzerce
2. strana obálky 55 000 Kč
3. strana obálky 50 000 Kč
4. strana obálky 60 000 Kč
1/1 strany 45 000 Kč
1/2 strany 30 000 Kč
1/3 strany 20 000 Kč
1/4 strany 15 000 Kč
Parametry titulu
Ročník: 2
Počet stran: 64 + 4
Periodicita: čtvrtletník
Náklad: 1000 výtisků
Provedení: obálka lesklá křída 170g + UV lak, vnitřek 70g UPM ULTRA, vazba V1
Distribuce ČR: předplatitelům, členům odborných společností, odborné akce – veletrhy, konference apod.

Kontakt

Redakce

MUDr. Lízlerová Michaela

Šéfredaktorka

Tel.: +420 225 276 378

E-mail:  lizlerova@mf.cz

 

Marketing

Ing. Aujezdský Jaroslav

Ředitel marketingu, distribuce a výroby

Tel.: +420 225 276 111

E-mail:  aujezdsky@mf.cz

 

Trojanová Petra

Brand Manager

Tel.: +420 225 276 405

E-mail:  trojanova@mf.cz

 

Inzerce

Ing. Kupcová Kristína

Obchodní ředitelka divize Medical Services a divize Euro Hub

Tel.: +420 725 708 647

E-mail:  kupcova@mf.cz

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.: +420 225 276 488

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Daňková Jana

Koordinátorka distribuce časopisů

Tel.: +420 225 276 434

E-mail:  dankova@mf.cz