Časopisy

Ortopedie

O časopisu

Dvouměsíčník pro ortopedy, traumatology a revmatology

Časopis Ortopedie si klade za cíl být důležitým zdrojem praktických informací pro ortopedy, traumatology a revmatology. Od roku 2007 vychází jako dvouměsíčník. Distribuován je zdarma v nákladu 1200 kusů ortopedům, revmatologům a traumatologům.

Formou původních prací, přehledových článků a kazuistik, obsahujících souhrny v českém a anglickém jazyce, recenzí odborných knih, zpráv z kongresů a článků z historie ortopedie poskytuje časopis pravidelný přístup k současným medicínským poznatkům. Časopis Ortopedie byl zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 03.07.2020
Číslo vydání: 3/2020
Příští číslo vyjde: 31.08.2020

Pro inzerenty

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez. Ceny jsou bez DPH.

Ceny inzerce
2. strana obálky 55 000 Kč
3. strana obálky 50 000 Kč
4. strana obálky 60 000 Kč
1/1 strany 45 000 Kč
1/2 strany 30 000 Kč
1/3 strany 20 000 Kč
1/4 strany 15 000 Kč
Příplatky
příplatek za konkrétní umístění 15 %
vkládání, vlepování dle kalkulace
reprint dle kalkulace
Parametry titulu
Ročník: 10
Periodicita: dvouměsíčník
Počet stran: 40+4
Náklad: 1 200 výtisků
Provedení: obálka 150g křída lesk + lak lesklé lamino 1/0, vnitřek 100g lesklá křída, vazba V1
Distribuce ČR: předplatitelům, odborné akce – veletrhy, konference apod.

Kontakt

Redakce

Prof. MUDr Trč, Tomáš CSc., MBA

Šéfredaktor

Tel.:

 

Mgr. Malý Lukáš

Odpovědný redaktor

Tel.: +420 225 276 208

E-mail:  maly@mf.cz

 

Marketing

Ing. Aujezdský Jaroslav

Ředitel marketingu, distribuce a výroby

Tel.: +420 225 276 495

E-mail:  aujezdsky@mf.cz

 

Kocánková Veronika

Brand Manager

Tel.: +420 225 276 145

E-mail:  kocankova@mf.cz

 

Obchod

Ing. Korn David

Obchodní ředitel

Tel.: +420 225 276 481

E-mail:  korn@mf.cz

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.: +420 225 276 488

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Všetíčková Lenka

Koordinátorka distribucce

Tel.: +420 225 276 434

E-mail:  vsetickova@mf.cz