Časopisy

Geriatrie a gerontologie

O časopisu

Časopis Geriatrie a Gerontologie vytváří prostor pro publikace statí přehledových i původních, jejichž autoři jsou z řad lékařů i nelékařů. Časopis si klade mimo jiné za cíl i podpořit publikační aktivity mladých pracovníků ve zdravotnictví. Po epoše úzkých specializací jednotlivých medicínských odvětví je geriatrie oborem, který svou interdisciplinaritou medicínu i pohled na konkrétního nemocného sceluje. Komplexní pohled na geriatrického nemocného a komplexní přístup k řešení jeho obvykle vzájemně provázaných problémů je tedy hlavní charakteristikou časopisu.

ISSN 1805-4684

Pro inzerenty

Parametry titulu
Ročník: 5
Periodicita: 4x ročně
Náklad: 500 výtisků

Kontakt

Geriatrie a gerontologie
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

Redakce

MUDr. Skálová Andrea

Šéfredaktorka

Tel.: +420 602 710 567

E-mail:  skalova@mf.cz

 

Marketing

Ing. Aujezdský Jaroslav

Ředitel marketingu a distribuce

Tel.: +420 225 276 111

E-mail:  aujezdsky@mf.cz

 

Trojanová Petra

Brand Manager

Tel.: +420 225 276 405

E-mail:  trojanova@mf.cz

 

Inzerce

Ing. Kupcová Kristína

Obchodní ředitelka divize Medical Services a divize Euro Hub

Tel.: +420 225 276 355

E-mail:  kupcova@mf.cz

 

Ing. Kubíková Michaela

Sales Manager

Tel.: +420 724 832 832

E-mail:  kubikova@mf.cz

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.: +420 225 276 488

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Šnaidrová Monika

Ředitelka výroby

Tel.: +420 225 276 289

E-mail:  snaidrova@mf.cz

 

Distribuce

Šmejkalová Barbora

Distribuce

Tel.: +420 296 181 805

E-mail:  nto@cls.cz

 

Daňková Jana

Koordinátorka distribuce časopisů

Tel.: +420 225 276 434

E-mail:  dankova@mf.cz