Časopisy

Geriatrie a gerontologie

O časopisu

Časopis Geriatrie a Gerontologie vytváří prostor pro publikace statí přehledových i původních, jejichž autoři jsou z řad lékařů i nelékařů. Časopis si klade mimo jiné za cíl i podpořit publikační aktivity mladých pracovníků ve zdravotnictví. Po epoše úzkých specializací jednotlivých medicínských odvětví je geriatrie oborem, který svou interdisciplinaritou medicínu i pohled na konkrétního nemocného sceluje. Komplexní pohled na geriatrického nemocného a komplexní přístup k řešení jeho obvykle vzájemně provázaných problémů je tedy hlavní charakteristikou časopisu.

ISSN 1805-4684

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 15.09.2020
Číslo vydání: 3/2020
Příští číslo vyjde: 12.12.2020

Pro inzerenty

Parametry titulu
Ročník: 5
Periodicita: 4x ročně
Náklad: 500 výtisků

Kontakt

Geriatrie a gerontologie
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

Redakce

prof. MUDr Topinková, Eva CSc.

Šéfredaktorka

Tel.:

E-mail:  eva.topinkova@vfn.cz

 

Marketing

Ing. Aujezdský Jaroslav

Ředitel marketingu, distribuce a výroby

Tel.:

E-mail:  aujezdsky@mf.cz

 

Trojanová Petra

Brand Manager - Medical Services/dětské tituly

Tel.:

E-mail:  trojanova@mf.cz

 

Inzerce

Medical-services Obchod

Obchod - Inzerce

Tel.:

E-mail:  medicalservices@mf.cz

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.:

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Šmejkalová Barbora

Distribuce

Tel.:

E-mail:  nto@cls.cz

 

Všetíčková Lenka

Koordinátorka distribucce

Tel.:

E-mail:  vsetickova@mf.cz