Časopisy

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

O časopisu

Časopis publikuje původní práce, souborné referáty s epidemiologicko-mikrobiologickou tematikou, podává informace z praxe. Potřebný prostor je věnován diagnostickým metodám z lékařské mikrobiologie, parazitologie, imunologie i obecnějším aspektům a diskusím týkajícím se preventivní medicíny. Dále obsahuje překlady a recenze knih potřebné pro lékaře a vysokoškolské pracovníky a odborníky ve veřejném zdravotnictví.

ISSN 1210-7913

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 31.03.2020
Číslo vydání: 1/2020

Pro inzerenty

Parametry titulu
Ročník: 65
Periodicita: 4x ročně
Náklad: 500 výtisků

Kontakt

Časopisy ČLS JEP
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

Redakce

MUDr. Křížová, Pavla CSc.

Vedoucí redaktorka

Tel.:

E-mail:  krizova@szu.cz

 

Ing. Šplíchalová Lenka

Odpovědná redaktorka

Tel.:

E-mail:  lenkasplichalova@gmail.com

 

MUDr. Kozáková Jana

Zástupkyně vedoucího redaktora

Tel.:

E-mail:  jana.kozakova@szu.cz

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.:

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Šmejkalová Barbora

Distribuce

Tel.:

E-mail:  nto@cls.cz

 

Všetíčková Lenka

Koordinátorka distribucce

Tel.:

E-mail:  vsetickova@mf.cz