Časopisy

Česko-slovenská pediatrie

O časopisu

Časopis Česko-slovenská pediatrie přináší originální práce, výsledky výzkumů, kazuistiky, souborné referáty, informace o péči o dítě, informace o nových knihách, kongresech z oblasti obecné pediatrie, z jednotlivých specializovaných úseků pediatrie, dále z oblastí dětské péče vůbec (např. z dětské chirurgie, neonatologie, ORL, ortopedie, oftalmologie, dermatologie, genetiky, z oblasti výživy atd.). Patří k časopisům s širokým rozsahem informací. Je zdrojem vědomostí pro praktické i klinické lékaře a důležitou pomůckou postgraduálnímu vzdělávání.

ISSN 0069-2328

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 13.03.2020
Číslo vydání: 1/2020

Pro inzerenty

Parametry titulu
Ročník: 71
Periodicita: 8x ročně
Náklad: 2 500 výtisků

Kontakt

Časopisy ČLS JEP
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

Redakce

prof. MUDr Hrstková, Hana CSc

Vedoucí redaktorka

Tel.:

E-mail:  Hrstkova.Hana@fnbrno.cz

 

Binědová Božena

Odpovědná redaktorka

Tel.:

E-mail:  binedova@centrum.cz

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.:

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Šmejkalová Barbora

Distribuce

Tel.:

E-mail:  nto@cls.cz

 

Všetíčková Lenka

Koordinátorka distribucce

Tel.:

E-mail:  vsetickova@mf.cz