Časopisy

Česká gynekologie

O časopisu

Hlavním zaměřením časopisu je postgraduální výuka a informace o současném stavu a vývoji této oblasti medicíny doma a v zahraničí, dále publikace původních studií a zkušeností z klinické praxe a informace o činnosti odborných společností.

Časopis zveřejňuje původní práce, výběr kazuistik, souhrnné referáty, v krátkých přehledech aktuality ze zahraničního písemnictví, zajímavá sdělení pro praxi a výběr z referátů přednesených na tuzemských i zahraničních konferencích a sjezdech.

ISSN 1210-7832

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 19.06.2020
Číslo vydání: 3/2020
Příští číslo vyjde: 24.08.2020

Pro inzerenty

Parametry titulu
Ročník: 81
Periodicita: 6x ročně
Náklad: 2 500 výtisků

Kontakt

Časopisy ČLS JEP
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

Redakce

prof. MUDr Pilka, Radovan Ph.D.

Vedoucí redaktor

Tel.:

E-mail:  radovan.pilka@fnol.cz

 

MUDr. Vodička Jan

Zástupce vedoucího redaktora

Tel.:

E-mail:  Jan.Vodicka@fnol.cz

 

Mgr. Beranová Stanislava

Odborná redaktorka

Tel.:

E-mail:  bera.s@seznam.cz

 

Marketing

Ing. Aujezdský Jaroslav

Ředitel marketingu, distribuce a výroby

Tel.: +420 225 276 495

E-mail:  aujezdsky@mf.cz

 

Kocánková Veronika

Brand Manager

Tel.: +420 225 276 145

E-mail:  kocankova@mf.cz

 

Obchod

Ing. Korn David

Obchodní ředitel

Tel.: +420 225 276 481

E-mail:  korn@mf.cz

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.: +420 225 276 488

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Šmejkalová Barbora

Distribuce

Tel.: +420 296 181 805

E-mail:  nto@cls.cz

 

Všetíčková Lenka

Koordinátorka distribucce

Tel.: +420 225 276 434

E-mail:  vsetickova@mf.cz