Časopisy

Česká gynekologie

O časopisu

Hlavním zaměřením časopisu je postgraduální výuka a informace o současném stavu a vývoji této oblasti medicíny doma a v zahraničí, dále publikace původních studií a zkušeností z klinické praxe a informace o činnosti odborných společností.

Časopis zveřejňuje původní práce, výběr kazuistik, souhrnné referáty, v krátkých přehledech aktuality ze zahraničního písemnictví, zajímavá sdělení pro praxi a výběr z referátů přednesených na tuzemských i zahraničních konferencích a sjezdech.

ISSN 1210-7832

Harmonogram

Aktuální číslo vyšlo: 17.04.2020
Číslo vydání: 2/2020

Pro inzerenty

Parametry titulu
Ročník: 81
Periodicita: 6x ročně
Náklad: 2 500 výtisků

Kontakt

Časopisy ČLS JEP
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

Redakce

prof. MUDr Pilka, Radovan Ph.D.

Vedoucí redaktor

Tel.:

E-mail:  radovan.pilka@fnol.cz

 

MUDr. Vodička Jan

Zástupce vedoucího redaktora

Tel.:

E-mail:  Jan.Vodicka@fnol.cz

 

Mgr. Beranová Stanislava

Odborná redaktorka

Tel.:

E-mail:  bera.s@seznam.cz

 

Výroba

Bittnerová Lucie

Koordinátorka výroby a distribuce

Tel.:

E-mail:  bittnerova@mf.cz

 

Distribuce

Šmejkalová Barbora

Distribuce

Tel.:

E-mail:  nto@cls.cz

 

Všetíčková Lenka

Koordinátorka distribucce

Tel.:

E-mail:  vsetickova@mf.cz