Akce

Zdravotnictví 2020

Kde:
Grandior Hotel Prague (Na Poříčí 1052/42, Praha 1)
Kdy:
7. 11. 2019

Program

1. DEN, 7. LISTOPADU 2019

9.30–10.00  REGISTRACE

10.00–12.00  SETKÁNÍ MANAGEMENTU NEMOCNIC (JEN PRO ZVANÉ)

Témata:

Růst mezd a platů

Odchod zdravotnického personálu do ambulantní sféry

Kde vzít prostředky na investice?

 

KVALIFIKOVANÁ PRACOVNÍ SÍLA ZE ZEMÍ MIMO EU – PŘÍNOS A MODELOVÁ ŘEŠENÍ

Ing. Peter Beck

Business Development manager EMEA Manuvia

 

MODERÁTOR DISKUSE: MUDr. Aleš Herman, Ph.D. (předseda představenstva AGEL)

12.00–13.00 REGISTRACE A COFFEE BREAK

12.30–13.00  TISKOVÁ KONFERENCE – PODPORA STUDIÍ NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ (SALONEK EUFORIE)

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA (prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR)

Ing. Andrej Babiš (předseda vlády ČR)

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA (ministr zdravotnictví ČR)

 

13.00–14.15  ZAHÁJENÍ, ODBORNÁ VYSTOUPENÍ A DISKUSE S ÚČASTNÍKY NA TÉMA ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ 2020

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA (prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR)

Ing. Andrej Babiš (předseda vlády ČR)

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA (ministr zdravotnictví ČR)

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA (předseda ČLS JEP)

MUDr. Jiří Běhounek (hejtman Kraje Vysočina)

Ing. Zdeněk Kabátek (ředitel VZP)

Ing. Michal Jurča (předseda představenstva APLS)

 

14.15–15.30  LEGISLATIVA VE ZDRAVOTNICTVÍ

Témata:

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění – Úhrady a soudní spory

Novela zákona o zdravotních službách

Etické a právní aspekty implementace eHealth a telemedicíny

Ochrana soukromí pacienta

 

MODERÁTOR DISKUSE: MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. (Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK)

DISKUTUJÍCÍ:

JUDr. Radek Policar (náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR)

JUDr. Alena Tobiášová, MBA (náměstkyně pro organizační, právní věci a personalistiku, FN Brno)

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. (Advance Healthcare Management Institute)

Mgr. Filip Vrubel (náměstek ministra zdravotnictví ČR)

 

PŘEDSTAVENÍ STUDIE O PŘÍNOSECH INOVATIVNÍCH LÉČIV

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA (výkonný ředitel AIFP)

15.30–15.55 COFFEE BREAK

15.30–16.00  TISKOVÁ KONFERENCE AIFP – PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ ANALÝZY MAPUJÍCÍ PŘÍNOSY INOVATIVNÍCH LÉČIV V ČESKÉ REPUBLICE (SALONEK FORUM)

15.55–17.20  BUDOUCNOST ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ČR

Témata:

Legislativní záměr Ministerstva zdravotnictví ČR

Zdravotní pojištění v zahraničí – srovnání se situací v ČR

Zachovat pluralitní systém?

Míra solidarity a udržitelnost financování

 

MODERÁTORKA DISKUSE: Mgr. Henrieta Tulejová, M.S. (Advance Healthcare Management Institute)

DISKUTUJÍCÍ:

Bc. Vladimír Kothera, MBA (viceprezident pro zdravotnictví UZS)

Ing. David Šmehlík, MHA (náměstek pro zdravotní péči VZP)

Ing. Helena Rögnerová (náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní péči Ministerstva zdrav. ČR)

Ing. Ladislav Friedrich, CSc. (prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR)

 

HOSPODAŘENÍ V SYSTÉMU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Ing. Štěpán Křeček, MBA (hlavní ekonom BH Securities)

 

17.20–17.35 COFFEE BREAK

17.35–18.55 INOVACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Témata:

Význam telemedicíny pro klinickou praxi? Pro a proti

Technologický rozvoj v oblasti eHealth

Telemedicína

 

MODERÁTOR DISKUSE: prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA (přednosta I. interní kardiologické kliniky FN a UP v Olomouci)

DISKUTUJÍCÍ:

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA (ředitel Nemocnice Strakonice, předseda představenstva)

MUDr. Aleš Herman, Ph.D. (předseda představenstva AGEL)

MUDr. Miroslav Palát, MBA (prezident asociace CzechMed)

Mgr. Barbora Šouláková (Národní ústav duševního zdraví)

Ing. Tomáš Groh (výkonný ředitel HARTMANN-RICO a.s.)

 

19.00–23.00 SPOLEČENSKÝ VEČER

MODERÁTORKA KONFERENCE Ing. Michala Hergetová, MA

2. DEN, 8. LISTOPADU 2019

8.30–9.00 REGISTRACE + WELCOME COFFEE BREAK

1. SÁL

9.00–10.30   I. DISKUSNÍ PANEL – NEMOCNICE, EKONOMIKA, SPRÁVA A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Témata:

DRG

Úhradová vyhláška

Nedostatek zdravotnického personálu

Struktura českého zdravotnictví

 

MODERÁTOR DISKUSE: Ing. Michal Čarvaš, MBA (předseda představenstva Nemocnice Prachatice, člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s.)

DISKUTUJÍCÍ:

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. (náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči)

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. (ředitel FN Plzeň)

MUDr. Pavel Vepřek (člen představenstva Nemocnice Plzeňského kraje)

MUDr. Roman Kraus, MBA (ředitel FN Brno)

Ing. Petr Doležal (konzultant HARTMANN Consulting)

 

10.30–10.50 COFFEE BREAK

10.50–12.15  II. DISKUSNÍ PANEL – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Témata:

Dobrý hospodář a nakupování v souvislostech

Můžeme si dovolit kupovat levně?

(Nakolik) chceme vůbec soutěžit?

Jak citlivé je téma veřejných zakázek doopravdy?

 

MODERÁTOR DISKUSE: MUDr. Miroslav Palát, MBA (prezident asociace CzechMed)

DISKUTUJÍCÍ:

Ing. Jan Michálek (ředitel odboru přímo řízených organizací, Ministerstvo zdravotnictví ČR)

Ing. Libor Svoboda (náměstek pro investice a centrální nákup, FN Plzeň)

JUDr. Josef Chýle, Ph.D. (člen představenstva nadnárodní společnosti)

Mgr. Pavel Kroupa (partner, advokátní kancelář KROUPAHELÁN)

 

12.15 NETWORKING LUNCH

2. SÁL

9.00–10.30  III. DISKUSNÍ PANEL – LÉKOVÁ POLITIKA

Témata:

Protipadělková směrnice

Nedostupnost léčiv v ČR

MODERÁTOR DISKUSE: PharmDr. Martin Dočkal (Apatykář)

DISKUTUJÍCÍ:

Mgr. Filip Vrubel (náměstek ministra zdravotnictví ČR)

Mgr. Irena Storová, MHA (ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv)

Ing. Daniel Horák (Head of Executive Board European Federation of Pharmacy Chains)

Ing. Michal Jurča (předseda představenstva APLS)

Mgr. Martin Mátl (výkonný ředitel ČAFF)

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA (výkonný ředitel AIFP)

Pharm.Dr. Michal Krejsta, MBA (tajemník AVEL)

 

10.30–10.50 COFFEE BREAK

10.50–12.15  IV. DISKUSNÍ PANEL – DIGITALIZACE

Témata:

Počítač místo papíru nebo nic

V čem tkví význam digitalizace pro pacienta, lékaře

Co je a není digitalizace

Přístupnost dat a jejich využití v českém zdravotnictví

Očekávaný přínos eHealth pro pacienta

 

MODERÁTOR DISKUSE: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (Scientific Director, Value Outcomes, CEO iHETA)

DISKUTUJÍCÍ:

Ing. Martin Zeman, DMS (ředitel odboru informatiky, Ministerstvo zdravotnictví ČR)

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (ředitel ÚZS)

MUDr. Petr Machek (primář, Fresenius Medical Care – DS)

Ing. Václav Vachta, MBA (generální ředitel EUC)

PharmDr. Jiří Stránský (Business Director Pharma, Sprinx Systems)

MUDr. Boris Šťastný, MBA (předseda správní rady Alzheimer Home, z.ú.)

 

12.15 NETWORKING LUNCH