Akce

Zdravotnictví 2020

Kde:
Grandior Hotel Prague (Na Poříčí 1052/42, Praha 1)
Kdy:
7. 11. 2019

Program

1. DEN, 7. LISTOPADU 2019

9.30–10.00 REGISTRACE

10.00–12.00 SETKÁNÍ MANAGEMENTU NEMOCNIC (HLAVNÍ SÁL)

12.00–13.00 REGISTRACE A WELCOME COFFEE 

12.30–13.00 TISKOVÁ KONFERENCE – PODPORA STUDIÍ
NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády ČR
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví ČR

13.00–14.30 ZAHÁJENÍ, ODBORNÁ VYSTOUPENÍ A DISKUSE
S ÚČASTNÍKY ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ 2020

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví ČR
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Ing. Zdeněk Kabátek
ředitel VZP

14.30–15.00 COFFEE BREAK

15.00–16.00 LEGISLATIVA VE ZDRAVOTNICTVÍ

Témata:
• Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění –
paragraf 16 – Úhrady a soudní spory
• Vakcinace – odškodňování a prokazatelnost
nežádoucích účinků
• Novela zákona o návykových látkách
• Novela zákona o zdravotních službách

MODERÁTOR DISKUSE:
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1. LF UK

DISKUTUJÍCÍ:
JUDr. Radek Policar
náměstek pro legislativu a právo,
Ministerstvo zdravotnictví ČR
JUDr. Alena Tobiášová, MBA
náměstkyně pro organizační, právní věci
a personalistiku, FN Brno
MUDr. Pavel Hroboň, M.S.
Advance Healthcare Management Institute

16.00–16.30 COFFEE BREAK

16.30–17.30 BUDOUCNOST ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ČR

Témata:
• Legislativní záměr Ministerstva zdravotnictví ČR
• Zdravotní pojištění v zahraničí – srovnání se situací
v ČR
• Zachovat pluralitní systém?
• Míra solidarity a udržitelnost financování

MODERÁTORKA DISKUSE:
Mgr. Henrieta Tulejová, M.S.
Advance Healthcare Management Institute

DISKUTUJÍCÍ:
Bc. Vladimír Kothera, MBA
viceprezident pro zdravotnictví UZS
Ing. David Šmehlík, MHA
náměstek pro zdravotní péči VZP
Ing. Helena Rögnerová
náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní péči
Ministerstva zdravotnictví ČR
Ing. Ladislav Friedrich CSc.
prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR

17.30–18.30 INOVACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Témata:
• Význam telemedicíny pro klinickou praxi? Pro a proti
• Technologický rozvoj v oblasti eHealth
• Telemedicína

MODERÁTOR DISKUSE:
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA
přednosta I. interní kardiologické kliniky FN
a UP v Olomouci

DISKUTUJÍCÍ:

doc. MUDr. Boris Šťastný, CSc., FCCP

předseda správní rady Alzheimer Home, z.ú.

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

ředitel Nemocnice Strakonice, předseda představenstva

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

předseda představenstva AGEL

MUDr. Miroslav Palát, MBA

prezident asociace CzechMed

 

19.00–23.00 SPOLEČENSKÝ VEČER

2. DEN, 8. LISTOPADU 2019

8.30–9.00 REGISTRACE + WELCOME COFFEE BREAK

1. SÁL

9.00–10.30 I. DISKUSNÍ PANEL – NEMOCNICE, EKONOMIKA, SPRÁVA
A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Témata:
• DRG
• Úhradová vyhláška
• Nedostatek zdravotnického personálu
• Struktura českého zdravotnictví

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „STUDUJ ZDRÁVKU!“

MODERÁTOR DISKUSE:
Ing. Michal Čarvaš, MBA
předseda představenstva Nemocnice Prachatice,
člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s.

DISKUTUJÍCÍ:
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel FN Plzeň
MUDr. Pavel Vepřek
předseda představenstva Nemocnice Plzeňského kraje
MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

10.30–11.00 COFFEE BREAK

11.00–12.30 II. DISKUSNÍ PANEL – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Témata:
• Dobrý hospodář a nakupování v souvislostech
• Můžeme si dovolit kupovat levně?
• (Nakolik) chceme vůbec soutěžit?
• Jak citlivé je téma veřejných zakázek doopravdy?

MODERÁTOR DISKUSE:
MUDr. Miroslav Palát, MBA
prezident asociace CzechMed

2. SÁL

9.00–10.30 III. DISKUSNÍ PANEL – LÉKOVÁ POLITIKA
Témata:
• Odměňování lékáren
• Digitalizace a listinné recepty
• Protipadělková směrnice
• Inovativní léčiva

DISKUTUJÍCÍ:
Mgr. Filip Vrubel
náměstek ministra zdravotnictví ČR
Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Mgr. Martin Mátl
výkonný ředitel ČAFF
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA
výkonný ředitel AIFP

10.30–10.50 COFFEE BREAK

10.50–12.30 IV. DISKUSNÍ PANEL – DIGITALIZACE

Témata:
• Počítač místo papíru nebo nic
• V čem tkví význam digitalizace pro pacienta, lékaře
• Co je a není digitalizace
• Přístupnost dat a jejich využití v českém zdravotnictví

MODERÁTOR DISKUSE:
MUDr. Tomáš Doležal
ředitel Institutu pro zdravotní ekonomiku iHETA

DISKUTUJÍCÍ:
Ing. Martin Zeman, DMS
ředitel odboru informatiky, Ministerstvo zdravotnictví ČR
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel ÚZS
MUDr. Petr Machek
primář, Fresenius Medical Care – DS
jméno bude upřesněno
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR