Akce

XI. ČESKÁ KONFERENCE REVIZNÍHO LÉKAŘSTVÍ ČLS JEP A XIX. SPOLEČNÁ ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REVIZNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Kde:
Erbia Congress Centrum (Hvězdova 1716/2b, Praha 4)
Kdy:
31. 10. 2018

Program

Středa 31. 10. 2018

13.00–14.00 Registrace + welcome coffee break

14.00–14.30 Slavnostní zahájení

14.30–16.00 1. odborný blok „Revizní lékařství – situace v ČR, paliativní péče v České republice“

1. Salcman Kučerová Z.: Revizní lékařství v ČR

2. Sláma O.: Paliativní péče v České republice

3. Kabelka L.: Paliativní péče – koncepční krajské řešení

4. Machovcová M.: Paliativní péče zajišťovaná agenturou domácí péče ve spolupráci s praktickým lékařem pacienta a jeho rodinou

16.00–16.10 Diskuse

16.10–16.30 Coffee break

16.30–18.00 2. odborný blok „Paliativní péče v pediatrii, MSPP a geriatrická hospicová péče“

1. Mojžíšová M.: Paliativní péče v pediatrii v ČR

2. Závadová I.: Mobilní specializovaná paliativní péče

3. Kabelka L.: Geriatrická paliativní péče

18.00–18.10 Diskuse

20.00–20.30 Schůze výborů odborných společností

Čtvrtek 1. 11. 2018

8.30–9.00 Registrace + welcome coffee break

9.00–11.20 3. odborný blok „Paliativní péče v nemocnicích a hospicová péče“

1. Kopecký O.: Paliativní péče v nemocničním prostředí

2. Svoboda P.: Paliativní hospicová péče

3. Tesařová E.: Mobilní paliativní tým Fakultní nemocnice Brno

11.20–11.30 Diskuse

11.30–12.45 Oběd

13.00–15.00 4. odborný blok „Paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí“

1. Sajdlová H.: Projekt mobilní hospicové péče VZP ČR

2. Uhlíř M.: Paliativní péče v domácím prostředí

3. Kačalová K.: Paliatívna starostlivosť o chorých s narušenou integritou kože v domácom prostředí a jej zaznamenávanie do dokumentácie

4. Kalvach Z.: Paliativní péče v ústavech sociální péče a u PL

5. Knor J.: Paliativní péče a urgentní medicína

15.00–15.10 Diskuse

15.10–15.30 Coffee break

15.30–17.00 5. odborný blok „Paliativní chemoterapie a radioterapie, problematika § 16, úhrada nových léčiv nebo registrovaných v off-label indikacích nebo mimo indikaci ‚P‘ nejen v onkologii“

1. Trněný M.: Dostupnost registrovaných LP bez schválené úhrady z pohledu odborného lékaře – je paragraf 16 řešení?

2. Feltl D.: Paliativní péče – pohled KOC VFN

3. Büchler T.: Imunoterapie v léčbě onkologicky nemocných

4. VZP ČR: Aktuální situace – úhrada nákladné léčby

17.00–17.10 Diskuse

19.00–24.00 Slavnostní večer, Erbia Congress Centrum, Praha

Pátek 2. 11. 2018

8.30–9. 00 Registrace

9. 00–10.15 6. odborný blok „§ 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění“

1. Dostál O.: § 16 v praxi revizního lékaře

2. Kříž J.: § 16 z pohledu právníka VZP ČR

10.15–10.25 Diskuse

10.25–10.45 Coffee break

10.45–12.00 7. odborný blok „Varia“

1. Prokeš M.: Nová antidiabetika v ČR

2. Krynská J.: Revize v oboru psychiatrie a psychoterapie

3. Jancová J.: Revize v laboratořích genetiky

4. Přednáška společnosti AstraZeneca

12.00 Závěr