Akce

Vzdělávání na jedno kliknutí

Kde:
Art restaurant Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1
Kdy:
20. 11. 2019

Program

Hlavní témata:

Vzdělávání lékařů v komunikaci s pacienty

Digitální komunikace – cesta vzdělávání mladé generace?

Jak účinně využít edukační zdroje ve zdravotnictví

Řečníci:

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr zdravotnictví ČR

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA – prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

PharmDr. Martin Dočkal – Apatykář

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. – přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK

Mgr. Irena Storová, MHA – ředitelka SÚKL