Akce

Školství 2020

Kde:
TOP HOTEL PRAHA & CONGRESS CENTRE (BLAŽIMSKÁ 1781/4, PRAHA 4)
Kdy:
15. 10. 2019

Program

8.30–9.30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9.30 – 9.35 ZAHÁJENÍ PROGRAMU
MgA. Veronika Poláčková, Ph.D.
moderátorka České televize

9.35–9.45 ÚVODNÍ SLOVO
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

9.45–10.15 POHLED ODBOROVÉHO SVAZU NA OBLAST ŠKOLSTVÍ
Mgr. František Dobšík
předseda ČMOS PŠ

10.15–11.15 BLOK ZÁSTUPCŮ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY
 Rozpočet pro české školství pro rok 2020

Platy a mzdy ve školství

Reforma financování regionálního školství

Maturita z matematiky

Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Mgr. Václav Pícl
náměstek pro řízení sekce vzdělávání
RNDr. Zuzana Matušková
náměstkyně pro řízení sekce ekonomické

11.15–11.25 ROLE ŠKOL V SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A REKVALIFIKACÍ
Bc. Vít Jásek
výkonný ředitel, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

11.25–11.35 VODA ZÁKLAD ŽIVOTA ANEB JAK VÉST EKOLOGICKOU VÝCHOVU NA ŠKOLÁCH
Ing. Petr Skočdopole
místopředseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a ředitel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o.

11.35-11.40 MÁ SMYSL KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ?
Ing. Libor Kožoušek
jednatel společnosti VMS VISION, s.r.o.

11.40–12.30 PŘESTÁVKA

12.30–13.00 BUDOUCNOST ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády ČR
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

13.00–13.30 JAK JSME PŘIPRAVENI NA REFORMU FINANCOVÁNÍ A JAKÁ ÚSKALÍ LZE OČEKÁVAT
Ing. Jiří Zajíček
viceprezident UZS ČR, předseda Unie školských asociací

13.30–14.00 AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MLÁDEŽE V SEXU A PŘÍBUZNÝCH OBLASTECH
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
sexuolog a psychiatr, soudní znalec a politik

14.00–15.00 NÁVRAT ŠKOLSTVÍ DO NORMÁLU – JAK TOHO DOSÁHNOUT
Mgr. Václav Klaus ml.
předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Poslanecká sněmovna PČR

15.00–15.15 PROJEKT ZDRAVÍ DĚTEM
Mgr. Jan Kaňka, Mgr. Hana Kaňková
autoři projektu

15.15–15.25 ŽIJEME LEN RAZ A DATA NAVŽDY
Karol Suchánek, MBA

15.25–15.40 ŠKOLA HROU S KNIHOVNOU
Mgr. Jana Linhartová
ředitelka Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

15.40 ZÁVĚR