Akce

Pracovní dny Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP

Kde:
Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 (27. patro)
Kdy:
21. 2. 2019

Program

Čtvrtek 21. 2. 2019
8.20-9.00 Registrace


State of art lecture
9.00–9.30 Robotic surgery for rectal cancer - prof. A. Parvaiz, Poole, UK

9.30–10.45 Robotická chirurgie - Langer D., Rejholec J., Škrovina M.
Stav robotické chirurgie v ČR, výhody, indikace - Rejholec J., Nemocnice Děčín
Edukace v robotické chirurgii - Kalvach J., ÚVN Praha
Vede rutinní provádění ICG fluorescenční angiografie k nižšímu výskytu AL? - Langer D., ÚVN Praha
Robotické pravostranné hemikolektomie – první zkušenosti - Škrovina M., Nemocnice Nový Jičín
Robotická chirurgie pro lokálně pokročilé tumory rekta - Sotona O., Örhalmi J., FN Hradec Králové
Perspektivy robotické chirurgie - Langer D., ÚVN Praha
10.45–11.00 Coffee break

11.00–11.50 Anální karcinom - Jech Z., Šerclová Z.
Intraanální neoplazie a anální karcinom - Jech Z., Stankušová H., FN v Motole, I. chirurgická klinika
Maligní tumory v oblasti anu a rekta v terénu IBD - Šerclová Z., Nemocnice Hořovice
Onkologická terapie maligních tumorů v oblasti anu - Hodek M., FN Hradec Králové, Onkologická klinika

11.50–12.10 Sympozium Medtronic
Fekální inkontinence, sakrální neuromodulace a možnosti v ČR - Örhalmi J., FN Hradec Králové

12.10-12.20 Křest knihy "Koloproktologie - vybrané kapitoly III" 
12.20–13.00 Coffee break

13.00–14.40 Časný a pokročilý kolorektální karcinom I - Hoch J., Örhalmi J.
Klinické doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu časných forem kolorektálního karcinomu –  endoskopická terapie 
Urban O., FN Olomouc, Gastroenterologická klinika
Klinické doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu časných forem kolorektálního karcinomu – chirurgická léčba
Hoch J., FN v Motole, I. chirurgická klinika
Aktuality v rtg zobrazování karcinomu rekta - Mazáková A., FN Motol
Pánevní exenterace pro lokálně pokročilý a recidivující karcinom rekta - Šimša J., Thomayerova nemocnice
IORT pro lokálně pokročilý karcinom rekta - Škrovina M., Nemocnice Nový Jičín
Srovnání laparoskopického, robotického a konvenčního přístupu pro lokálně pokročilý karcinom rekta 
Örhalmi J., FN Hradec Králové
Onkologická terapie časného a pokročilého karcinomu rekta - Vítek P., Protonové centrum Praha
Strategie léčby metastatického kolorektálního karcinomu - Kiss I., MOÚ Brno
Chirurgická léčba metastatického kolorektálního karcinomu - Šubrt Z., FN Královské Vinohrady
Watch and wait při karcinomu rekta - Pazdírek F., Lohinská R., FN v Motole, I. chirurgická klinika

14.30–14.50 Coffe break

14.50–15.50 Časný a pokročilý kolorektální karcinom - II Korček J., Procházka V.
Indikace k TaTME a varianty rekonstrukce v závislosti na lokalizaci patologie rekta - Procházka V., Kala Z., Grolich T., Čan V., Farkašová M., FN Brno-Bohunice
Odložená koloanální anastomóza po TaTME pro karcinom rekta – naše zkušenosti TaTME– indikace, zkušenosti, výsledky - Zetelová A., Kala Z., Procházka V., Farkašová M., Kunovský L., FN Brno-Bohunice, Sákra L., Nemocnice Pardubice
Laparoskopická pravostranná hemikolektomie – mediolaterální, dolní či horní způsob kompletní disekce mezokola 
Grolich T. , Kala Z., Procházka V., FN Brno-Bohunice
ICG u intrakorporálních anastomóz při laparoskopických operacích pro kolorektální karcinom
Moravík J., Nemocnice Děčín
Pooperační ileus v éře miniinvazivní chirurgie - Ryska O., University Hospitals of Morecambe Bay NHS, Lancaster, UK
14.40–15.00 Coffee break

15.00–16.00  Časný a pokročilý kolorektální karcinom II Korček J., Procházka V.
Indikace k TaTME a varianty rekonstrukce v závislosti na lokalizaci patologie rekta - Procházka V., Kala Z., Grolich T., Čan V., Farkašová M., FN Brno-Bohunice
Odložená koloanální anastomóza po TaTME pro karcinom rekta – naše zkušenosti TaTME – indikace, zkušenosti, výsledkyZetelová A., Kala Z., Procházka V., Farkašová M., Kunovský L., FN Brno-Bohunice, Sákra L., Nemocnice Pardubice
Laparoskopická pravostranná hemikolektomie – mediolaterální, dolní či horní způsob kompletní disekce mezokola - Grolich T.,  Kala Z., Procházka V., FN Brno-Bohunice
ICG u intrakorporálních anastomóz při laparoskopických operacích pro kolorektální karcinom Moravík J., Nemocnice Děčín
Pooperační ileus v éře miniinvazivní chirurgie Ryska O., University Hospitals of Morecambe Bay NHS,
Lancaster, UK

16.00-16.30  HIPEC - Antoš F., Klos D.
HIPEC – indikace, možnosti léčby, výsledky - Antoš F., Nemocnice Na Bulovce
CRS a HIPEC – vlastní zkušenosti, výsledky léčby, výhled do budoucna - Klos D., Zbořil P., FN Olomouc
„Hot – hands on training“ na systému da Vinci

 

19.00 Společenský večer - koncert

The Four Season, A. Vivaldi

katedrála sv. Klimenta, Karlova 190/1, Praha 1

 

Pátek 22. 2. 2019
8.30–9.00 Registrace


State of art lecture
9.00–9.30 Surgery research and social media-networking in a modern world - Brady R., Newcastle upon Tyne, UK

9.30–10.30 Prolaps anu a rekta - Šlauf P., Zbořil P.
Chirurgická léčba prolapsu rekta současné kontroverze a vlastní zkušenosti – Šlauf P., Žižková T., Novotný M., Erbenová A., Nemocnice Na Bulovce
Staplerové operace pro prolaps anu a rekta - Zbořil P., Starý L., FN Olomouc
Laparoskopická rektopexe pro prolaps rekta - Örhalmi J., FN Hradec Králové
Rektopexe s resekcí, nebo bez? - Vjaclovský M., Hoch J., FN v Motole, I. chirurgická klinika


10.30–11.45 Edukační blok – operace hemoroidů - Horák L., Grolich T.
Ambulantní léčba hemoroidální nemoci - Skřička T.
Miniinvazivní možnosti terapie hemoroidální nemoci - Havrlentová L., Nemocnice Vítkovice
Staplerové operace pro hemoroidální nemoc - Vlček P., FN Brno u sv. Anny
Klasická hemoroidektomie - Malý O., FN Hradec Králové
Iatrogenní poranění rekta a komplikace po operaci hemoroidů - Korček J., FN Nitra
11.45–12.15 Coffee break

12.15–12.45 ESCP
Výroční zpráva národního reprezentanta ESCP - Ryska O., University Hospitals of Morecambe Bay NHS, Lancaster, UK
ESCP konference 2018 Nice - Ryska O., University Hospitals of Morecambe Bay NHS, Lancaster, UK
Projekty ESCP pro rok 2019 - Örhalmi J., FN Hradec Králové


12.45–13.10 Koloproktologická sekce
Edukace, atestace - Antoš F., Nemocnice Na Bulovce
Agenda pro rok 2019 - Örhalmi J., FN Hradec Králové
IBD sekce - Šerclová Z., Nemocnice Hořovice

13.10-13.25  Obecná chirurgie - nový leader v robotice - Helena Palas Nebeská

Akce je součástí celoživotního vzdělávání ČLK a je ohodnocena 11 kredity.