Akce

PRACOVNÍ DNY KOLOPROKTOLOGICKÉ SEKCE ČCHS ČLS JEP

Kde:
Žižkovská televizní věž (Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3)
Kdy:
8. 2. 2017

Program 9.2.2017

8.30 Registrace (Atrium Žižkovské TV věže)

9.00 Zahájení, křest knihy Koloproktologie, vybrané kapitoly

Přednášky – tematické bloky I

9.30
Předsedající F. Antoš, J. Hoch

I. Inkontinence
SNM S. Riss, Vídeň/Rakousko 20´
SNS – dlouhodobé výsledky P. Šlauf, F. Antoš, J. Marvan, Praha 10´
ABS – po deseti letech J. Hoch, R. Škába, Z. Jech, Praha 10´
Autologní kmenové buňky v léčbě fekální inkontinence P. Šlauf, Praha 10´
Anorektální prolaps – řešení jakou technikou? L. Martínek, R. Bergamaschi, Praha, New York 10´

10.45
Předsedající M. Škrovina, J. Korček

II. Anastomóza
ICG L. Boni, Varese/Itálie 20´
Klinická zkušenost s ICG v ČR a SR M. Škrovina, M. Šoltés, L. Martínek Nový Jičín, Košice, Praha 15´
Biomechanická podpora anastomózy – má význam? M. Vjaclovský, J. Hoch, E. Amler, Praha 10´
Transanální drenáž po levostranných resekcích D. Worek, Třinec 10´
Transanální pertubace kolorektálních a koloanálních anastomóz – víc než 25 letá zkušenost J. Korček, Nitra 10´
Anastomózy po pravostranné hemikolektomii ve studi ESCP 2016 (The relationship between
method of anastomosis and anastomotic failure: an international snapshot) J. Örhalmi, Hradec Králové 10´

12.00 Polední občerstvení

12.45
Předsedající J. Örhalmi, O. Ryska

III. Onkochirurgie
Nádory pravé a levé poloviny tlustého střeva J. Hoch, Praha 10´
Kompletní excize mezokolon Z. Kala, Brno 10´
TATME v. nízká resekce rekta M. Škrovina, Nový Jičín 10´
Amputace rekta v. ELAPE T. Dušek, Hradec Králové 10´
Transsfinkterické resekce pro karcinom rekta – jak nízko lze resekovat a kdy to má význam? L. Sákra, Pradubice 10´
Kompletní klinická odpověď na CRT a co dál? F. Pazdírek, R. Lohynská, Praha 10´
Kompletní patologická odpověď na CRT – výsledky FN Motol R. Lohynská, Praha 10´
Kolorektální karcinom u mladých nemocných P. Kocián, Praha 10´

14.15
IV. Symposium ETHICON J & J
Inovace ve staplerové technice

14.45 Přestávka na kávu

15.00
Předsedající L. Martínek, M. Kasalický, J. Rejholec, D. Langer

V. Laparoskopie, robotika (videosekce)
Laparoskopie v kolorektální chirurgii – state of art Martínek, Praha 15´
Pravostranná laparoskopická hemikolektomie – extraperitoneální
nebo intraperitoneální anastomóza? M. Kasalický, Praha 12´
Má technika NOSE místo v kolorektální chirurgii? L. Marko, Banská Bystrica 12´
Laparoskopická chirurgie karcinomu rekta – pro a proti O. Sotona, Hradec Králové 12´
Robotická chirurgie karcinomu rekta – pro a proti J. Rejholec, Děčín 12´
TATME – pro a proti M. Škrovina, Nový Jičín 12´

20.00 Společenský večer – divadlo
Vizita – Neudržitelný rozvoj
Jaroslav Dušek, Pjér la Šé‘z, Zdeněk Konopásek, Viktor Zborník

Pro účastníky je připraveno občerstvení v prostorách divadla.