Akce

PRACOVNÍ DNY KOLOPROKTOLOGICKÉ SEKCE ČCHS ČLS JEP

Kde:
Žižkovská televizní věž (Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3)
Kdy:
8. 2. 2017

Program 10.2.2017

Přednášky – tematické bloky II
(Atrium Žižkovské TV věže)

9.00
Předsedající Z. Šerclová, Z. Jech

VI. Funkční poruchy jako patologické stavy nebo následek operace
Hirschsprungova choroba dětí a dospělých R. Škába, J. Hoch, Z. Jech, Praha 10´
Obstipace P. Anděl, Nový Jičín 10´
ODS – stále aktuální? P. Ihnát, Ostrava 10´
Funkční výsledky po nízkých resekcích rekta M. Škrovina, J. Örhalmi, Nový Jičín, Hradec Králové 10´
Funkční výsledky po IPAA Z. Šerclová, Hořovice 10´
Ileostomie a její rizika M. Bocková, Z. Jech, Praha 10´
Úloha rehabilitace v léčbě kolorektálních funkčních poruch M. Kövari, Praha 15´

10.30
Předsedající J. Hoch, T. Vymazal

VII. Perioperační péče
Prerehabilizace J. Radvanský, Praha 10´
Příprava střeva a ATB O. Ryska, Lancaster, GB 15´
ERAS – bonboniéra malých změn T. Vymazal, Praha 15´
ERAS – vždy a všem? P. Kocián, P. Přikryl, Praha 10´
Možnosti ovlivnění SSI v průběhu perioperační péče Bělina, M. Ryska, Praha 10´

11.00
Předsedající J. Rejholec, J. Örhalmi

VIII. Varia
Kombinovaný parasakrální, vaginální a endorektální přístup při řešení „giant“ rektokély J. Korček, Nitra 7´

11.25
Předsedající J. Šatník, J. Votoček, J. Hoch

IX. Zdravotní výkony, úhrady pojišťoven

11.40
Předsedající O. Ryska, J. Korček

X. Edukace
Atestace, má to všechno smysl a kam dál? F. Antoš

11.50 Káva na rozloučenou