Akce

Postgraduální akademie na téma Onkologie a hematoonkologie

Kde:
Hotel Courtyard by Marriott, Lucemburská 46, 130 00 Praha 3
Kdy:
23. 11. 2017

PROGRAM

13.30–14.00 registrace účastníků
14.00–14.05 zahájení sympozia, úvodní slovo předsedajících


ONKOLOGICKÝ BLOK
Předsedající: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

14.05–14.25 doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu*
14.30–14.50 MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
Triple negativní karcinom prsu - výzvy a příležitosti*
14.55–15.15 doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Chemoterapie pro hormonálně senzitivní karcinom prostaty*
15.20–15.40 MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Hodnocení léčebné odpovědi na protinádorovou terapii v běžné praxi*

15.45–16.15 přestávka na kávu

HEMATOONKOLOGICKÝ BLOK
Předsedající: prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

16.15–16.35 MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.
Novinky v diagnostice a léčbě Ph-negativních myeloproliferací*
16.40–17.00 doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Myelodysplasticko-myeloproliferativní onemocnění*
17.05–17.25 prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Máme se při léčbě chronické myeloidní leukemie zaměřit více na samotnou nemoc, nebo na komorbidity?*
17.30–17.50 prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA
Systémová mastocytóza*
17.55–18.00 závěr

* Diskuse na konci přednášky