Akce

Opioidy

Kde:
Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 (27. patro)
Kdy:
30. 10. 2018

Program

13.30–14.00 REGISTRACE

14.00–14.05 Zahájení programu


14.05–14.25 doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. - "Role opioidů v léčbě bolesti"
14.25–14.45 MUDr. Ivan Vrba, Ph.D. - "Historie opioidů"
14.45–15.10 MUDr. Jan Lejčko - "Opioidy u nenádorové bolesti" + "Budoucnost opioidů"
15.10–15.30 MUDr. Dana Vondráčková - "Chronická viscerální bolest v ordinaci algeziologa" +
"Drogová závislost a onkologický pacient"

15.30–15.45 doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D - "Opioidy a průlomová bolest"
15.45–16.00 MUDr. Olga Šléglová - "Léčba bolesti u pacientů s ankylozující spondylitidou"
16.00–16.15 prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA - "Kannabinoidy"
16.15–16.30 prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. - "Co je a co není eutanazie. Má smysl o ní vést společenskou debatu?"


16.30–17.00 přestávka na kávu


17.00–17.15 MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D. - "Opioidy u dětí v intenzivní péči"
17.15–17.30 PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. a PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. - "Kognice a opioidy"
17.30–17.45 MUDr. Petr Popov, MHA - "Opioidy a závislost"
17.45–18.00 Dr. Jiří Slíva - "Farmakologie opioidů"
18.00–18.15 prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. - "Opioidy v těhotenství"
18.15–18.30 doc. MUDr Jiří Málek, CSc. - "Opioidy v léčbě pooperační bolesti"
18.30–18.45 doc. MUDr Ladislav Hess, DrSc. - "Ultrapotentní opioidy"

18.45-18.50 Závěr akce