Akce

Novinky v onkologii III: Nádory plic a nádory ledvin

Kde:
Místo bude upřesněno
Kdy:
24. 3. 2020

Program

13.00–13.30 Registrace účastníků sympozia a welcome coffee break

 

13.30–13.35 Úvodní slovo

 

13.35–14.05 MUDr. Leona Koubková

Vývoj léčby karcinomu plic se zaměřením na pokročilý nemalobuněčný karcinom (NSCLC)

 

14.05–14.25 prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Vyšetřování prediktorů pro léčbu NSCLC

 

14.25–14.55 MUDr. Libor Havel

Cílená léčba NSCLC

 

14.55–15.25  prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Imunoterapie

 

15.25–15.40 O. Fischer, D. Rozsívalová, prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

NSCLC s vzácnou fúzí ROS-1, diagnostika a léčba (přednáška je podpořena společností Roche s.r.o.)

 

15.40–16.00 Coffee break

 

16.00–16.35 Kazuistiky

MUDr. Leona Koubková - Pacientka s ALK a ROS1 pozitivním NSCLC (přednáška je podpořena společností Pfizer)

MUDr. Libor Havel

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

 

16.35–16.55 prim. MUDr. Marek Schmidt

Chirurgická léčba nádorů ledvin

 

16.55–17.15 MUDr. Jaromír Háček

Nová patologická klasifikace nádorů ledvin

 

17.15–17.35 MUDr. Vojtěch Suchánek

Zobrazovací metody v diagnostice nádorů ledvin

 

17.35–17.55 Coffee break

 

17.55–18.15 MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

Základy nádorové imunity

 

18.15–18.35 doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Systémová léčba nádorů ledvin

 

18.35–18.55 prim. MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

Systémová léčba nádorů ledvin - kazuistiky

 

18.55–19.15 MUDr. Darja Šustrová

Management nežádoucích účinků systémové léčby