Akce

Novinky v onkologii II - Nádory prsu a nádory ovarií

Kde:
Erbia Congress Centrum, City Tower, 27. patro, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Kdy:
13. 11. 2019

Program

13.00–13.30 Registrace účastníků sympozia

 

13.30–13.35 Úvodní slovo

 

13.35–13.50 prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Imunoterapie konečně i u karcinomu prsu

 

13.50–14.15 prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Použití atezolizumabu v léčbě triple negativního karcinomu prsu – praktické informace (Přednáška je podpořena firmou ROCHE)

 

14.05–14.15 prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Myocet v léčbě metastatického karcinomu prsu (Přednáška je podpořena firmou TEVA)

 

 

14.15–14.35 MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Radioterapie u karcinomu prsu nahrazuje chirurgii?

 

14.35–14.55 MUDr. Markéta Palácová

PARP inhibitory u BRCA pozitivního karcinomu prsu

 

14.55-15.15 MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.

Platina v neoadjuvanci u TNBC – pro a proti

 

15.15–15.35 Coffee break

 

15.35–15.55 doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D.

Patologie karcinomu ovaria – nejde o jediný nádor

 

15.55–16.15 MUDr. Filip Frühauf

Diagnostika karcinomu ovaria

 

16.15–16.30 MUDr. Zuzana Donátová

Pokročilý karcinom ovaria, tuby a primární peritoneální karcinom léčený chemoterapií a bevacizumabem – 5letá klinická praxe (Přednáška je podpořena firmou ROCHE) Coffee break

 

15.30–16.50 doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Operační léčba karcinomu ovaria

 

16.50–17.10 Coffee break

 

17.10–17.30 MUDr. Anna Germanová, Ph.D.

Standard primární léčby ovariálního karcinomu

 

17.30–17.50 MUDr. Markéta Bednaříková

Standard léčby recidiv ovariálního karcinomu

 

17.50–18.10 prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Trendy v léčbě ovariálního karcinomu – recentní a běžící klinické studie

 

18.10–18.30 MUDr. Olga Dubová, MUDr. Borek Sehnal, Ph.D

Kazuistiky léčby ovariálního karcinomu