Akce

Novinky v onkologii I: Nádory gastrointestinálního traktu a nádory štítné žlázy – trendy v diagnostice a terapii

Kde:
Erbia Congress Centrum, City Tower, 27. patro, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Kdy:
13. 6. 2019

Program

13.00–13.30 Registrace účastníků sympozia

13.30–13.35 Úvodní slovo

13.35–14.00 prim. MUDr. Zdeněk Linke, Ph.D.

Gastrointestinální stromální nádory. Nové léky. Nové indikace

14.00–14.30 prim. MUDr. Pavel Vítek

Novinky v radioterapii nádorů gastrointestinálního traktu. Nové techniky, frakcionace, indikace; konkomitantní, nebo sekvenční léčba?

14.30–15.00 prim. MUDr. Pavel Vítek

Neuroendokrinní nádory. Novinky roku 2019. Podrobnější diagnostika, přesnější léčba

15.00–15.15 přestávka na kávu

15.15–15.45 doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Nádory gastroezofageální junkce a žaludku. Podobnosti a rozdíly v jejich diagnostice a léčbě. Novinky 2019

15.45–16.15 doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Kolorektální karcinom

16.15–16.30 Kazuistiky

16.30-17.00 prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.

Epidemiologie, léčba radiojódem

17.00-17.20 Coffee break

17.20-17.50 MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

Systémová terapie radiojod refrakterního karcinomu

17.50-18.15 MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Reálná klinická data

18.15-18.40 MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

Management toxicity systémové léčby karcinomu štítné žlázy

18.40-18.55 Kazuistiky