Akce

Novinky v diabetologii II

Kde:
Hotel Vienna House Andel‘s Prague
Kdy:
21. 1. 2020

Program

12.30–13.00 Registrace účastníků

13.00–13.20 MUDr. Barbora Doležalová
Nová doporučení v léčbě DM2T aneb co je rok jinak

13.20–13.40 MUDr. Alena Adamíková
Dlouhodobě působící inzulíny: co je nového

13.40–14.05 prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
Diagnostika a léčba thyreopatií

14.05–14.20 prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Metabolická chirurgie v léčbě diabetu (Přednáška je podpořena firmou Johnson & Johnson)

14.20–14.55 Přestávka

14.55–15.10 prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Kardiovaskulární prevence u diabetiků

15.10–15.30 doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
Novinky v léčbě SGLT–2 inhibitory

15.30–15.50 doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.
Srdeční selhání a antidiabetická léčba

15.50–16.15 prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Novinky v inkretinové léčbě

16.15–16.30 MUDr. Petr Hlavatý, Ph.D.
Možnosti účinné intervence, a to již v prediabetu (Přednáška je podpořena firmou NovoNordisk)

16.30–16.45 MUDr. Milan Flekač
Přichází nové poznatky z reálné praxe léčby přípravkem Ozempic® (Přednáška je podpořena firmou
NovoNordisk)

16.45–17.05 Přestávka

17.05–17.25 MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.
Novinky v léčbě DM 1. typu

17.25–17.50 prof. MUDr. František Saudek, DrSc.
Transplantační léčba diabetu

17.50–18.05 MUDr. Kateřina Urbancová
Přínosy bazálních inzulínových analog druhé generace pro klinickou praxi (Přednáška je podpořena
firmou Sanofi)
18.05–18.25 MUDr. Klára Picková
Fyzická aktivita a léčba DM 1. typu

18.25–18.45 MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
Monitorace glykémie v klinické praxi

18.45–18.55 Vyhodnocení kvízu o ceny

18.55–20.30 Raut