Akce

Imunologie a imunoterapie nádorových onemocnění

Kde:
Erbia Congress Centrum, City Tower, 27. patro, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Kdy:
22. 1. 2019

Program

13.30–14.00 registrace účastníků

14.00–14.05 úvodní slovo

14.05–14.15 doc. MUDr. Jan Bauer, CSc.
Nádorová onemocnění jako trvající celospolečenský problém

14.15–14.30 prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Mutace, nádor a nádorové antigeny

14.30–14.40 doc. MUDr. Jan Bauer, CSc.
Buněčná signalizace a nádory

14.40–14.55 RNDr. Jan Uhlíř, CSc.
Zánět, imunitní systém a nádory

14.55–15.10 prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Nádorové mikroprostředí ve vztahu k vývoji nádoru a protinádorové léčbě

15.10–15.20 Dr. Marek Šťastný, Ph.D.
Fyziologická a patofyziologická funkce kontrolních bodů imunity

15.20–15.35 MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Nádory dětského věku a možnosti jejich léčby

15.35–16.00 přestávka na kávu

16.00–16.15 MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Imunoterapie zacílená na kontrolní body imunity

16.15–16.30 prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
Adoptivní imunoterapie

16.30–16.40 doc. MUDr. Jan Bauer, CSc.
Protinádorová vakcinace

16.15–16.30 MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Nežádoucí účinky imunoterapie a jejich zvládání

16.30–16.35 doc. MUDr. Jan Bauer, CSc.
Prognostické a prediktivní faktory v protinádorové léčbě

16.35–16.45 prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Možnosti a limitace zjišťování prognostických a prediktivních faktorů

16.45–17.05 MUDr. Viera Bajčiová, CSc., MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Výběr kasuistik protinádorové imunoterapie

17.05–17.20 Otázky a odpovědi: Panelová diskuze
17.20–17.30 Křest knihy Imunologie a imunoterapie nádorových onemocnění