Akce

Angiologie 2019 - známé i méně známé choroby

Kde:
Erbia Congress Centrum, City Tower, 27. patro, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Kdy:
3. 4. 2019

Program

13.30-14.00   registrace účastníků

14.00-14.05   úvodní slovo

 

14.05-14.30 MUDr. Samuel Heller, Ph.D.

Nové trendy v endovaskulární léčbě akutní končetinové ischemie

14.30-14.55 MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Endofibróza pánevní tepny

14.55-15.20 MUDr. Václav Pavliňák

Úžinové syndromy

15.20-15.45 MUDr. Petr Malec

NOAC v léčbě žilního tromboembolismu – kritický pohled

 

15.45-16.10 přestávka na kávu

 

16.10-16.35 doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

Antikoagulační léčba u trombóz v onkologii. Jsou nová (přímá) antikoagulancia již aktuální?

16.35-17.00 doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Chronická žilní onemocnění končetin ve světle mezinárodních doporučení publikovaných v roce 2018

17.00-17.25 prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Nepodceňujeme lékové interakce přímých antikoagulancií?

17.25-17.50 MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Místo warfarinu mezi perorálními antikoagulancii.