Akce

5. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres

Kde:
Hotel NH Prague City, Mozartova 261/1,150 00, Praha 5
Kdy:
5. 4. 2019

Program

1. DEN

17.00–18.00 registrace účastníků

18.00–18.05 doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
Zahájení kongresu, úvodní slovo

1. BLOK (SPOLEČNÁ LÉKAŘSKÁ A SESTERSKÁ SEKCE)

18.05–18.25 doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
Konfliktní oblasti soudobé sexuality

18.25–18.45 MUDr. Libor Zámečník, Ph.D, FEBU, FECSM
téma rezervováno
18.45–19.05 doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Psychotropní látky a sexualita

19.05–19.25 prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
téma rezervováno

19.25–19.45 PhDr. Ladislav Csémy, Ph.D.
Nadužívání alkoholu a sexualita

19.45–20.00 diskuse

20.00 společná večeře formou rautu

2. DEN

8.30–9.00 registrace účastníků

2. BLOK – SEXUOLOGIE, UROLOGIE, ESTETIKA (SPOLEČNÁ LÉKAŘSKÁ A SESTERSKÁ SEKCE)

9.00–9.20 prim. MUDr. Dana Šedivá
Fenomén falusu

9.20–9.40 prim. MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.
Jak zachovat erektilní funkce po radikální prostatektomii

9.40–10.00 MUDr. Mgr. Magda Krechlerová, FEBU
Sexuologické komplikace urologických výkonů

10.00–10.20 MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Fimóza klitorisu, vliv na sexuální funkce a výsledky chirurgické léčby

10.20–10.40 prim. MUDr. Tomáš Ventruba
Úpravy ženských orgánů z pohledu plastického chirurga

10.40–11.00 přestávka na kávu

3. BLOK – ASISTOVANÁ REPRODUKCE (SPOLEČNÁ LÉKAŘSKÁ A SESTERSKÁ SEKCE)

11.00–11.20 prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Aktuality v asistované reprodukci

11.20–11.40 prof. MUDr. Pavel Trávník DrSc.
Jaký je podíl oocytu a spermie na výsledné genetické informaci embrya

11.40–12.00 MUDr. Petr Uher, Ph.D.
Jak může PGT zlepšit výsledky IVF

12.00–12.20 prim. MUDr. David Rumpík, Ph.D.
Analýza největšího souboru náhradního mateřství v České republice

12.20–12.40 MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Reprodukční možnosti žen s vrozenými vadami genitálu

12.40–13.00 přestávka na kávu

4. BLOK (SESTERSKÁ SEKCE)

13.00–13.30 doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.
Rizika ve vztahu žena a muž a dítě

13.30–14.00 křest publikace – přípitek

14.00 závěr kongresu