Akce

21. Výroční konference asociace CzechMed

Kde:
Erbia Congress Centrum, City Tower, 27. patro, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Kdy:
21. 3. 2019

Program

12.00–13.00 Registrace, Welcome Coffee break

13.00–13.10 Úvodní slovo - Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví České republiky

13.10–13.30 Veřejné nákupy z pohledu ministerstva zdravotnictví

(Zahraniční trendy v oblasti veřejného nakupování, aktuální situace, co funguje, kde je prostor pro změnu, nákup s ohledem na kvalitu) 

13.30–14.30 Zkušenosti z jiných resortů v oblasti veřejného nakupování. V čem se můžeme inspirovat? 

(Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek, PTK, metoda Best Value)

14.00–14.30 Předběžná tržní konzultace s CzechMed - Nová metodiky. Proč o ní uvažovat?

Co nemocnici přinese?

Petra Ulrichová, Renoir, Michala Malát, CzechMed

14.30–15.00 Legislativní rámec podpory kvality ve veřejném nakupování 

Kamil Jelínek, Krajský soud v Brně

15.00–15:30 Coffee break

15.30–16.00 Praktické dopady předběžné tržní konzultace

(Příklady z českých nemocnic)

16.00–16.45 Panelová diskuse  “Jak implementovat nový přístup v komplexitě zakázek ve zdravotnictví"

16.45–17.00 Závěr - Miroslav Palát, CzechMed

17.00–18.00 Číše vína

 

Registrační poplatek činí 2 000 Kč včetně DPH.