Akce

21. Výroční konference asociace CzechMed

Kde:
Erbia Congress Centrum, City Tower, 27. patro, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Kdy:
21. 3. 2019

Program

12.00–13.00 Registrace, welcome coffee break

13.00–13.10 Úvodní slovo - Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví České republiky

13.10–13.40 Veřejné nákupy z pohledu Ministerstva zdravotnictví

(Zahraniční trendy v oblasti veřejného nakupování, aktuální situace, co funguje, kde je prostor pro změnu, nákup s ohledem na kvalitu) 

Jan Michálek, Ministerstvo zdravotnictví České republiky

13.40–14.10 Legislativní rámec podpory kvality ve veřejném nakupování 

Kamil Jelínek, Krajský soud v Brně

14.10–14.50 Zkušenosti z jiných resortů v oblasti veřejného nakupování. V čem se můžeme inspirovat? 

(Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek, PTK, metoda Best Value)

Jiří Šimon, Ministerstvo zemědělství České republiky

14.50–15:15 Coffee break

15.15–15.40 Předběžná tržní konzultace s CzechMed - Nová metodiky. Proč o ní uvažovat?

Co nemocnici přinese?

Petra Ulrichová, Renoir, Michala Malát, CzechMed

15.40–17.00 Panelová diskuse  “Jak implementovat nový přístup v komplexitě zakázek ve zdravotnictví"

17.00–18.00 Číše vína

 

Registrační poplatek činí 2 000 Kč včetně DPH.